Whats New

அன்புடன் தமிழ் 2023

“அன்புடன் தமிழ் 2023” இசை நிகழ்வுக்கு கனடியத் தமிழர் பேரவை உங்களை அழைக்கிறது. தமிழ் அறிஞரான ஜி.யு.போப்புக்கு, கனடாவின் பிறின்ஸ் எட்வேர்ட் தீவில் (Prince Edward Island.